Garantie

  Zurück

Vijf jaar garantie

Wij geven een garantie van vijf jaar vanaf het permanent inzetten van de vervanging voor de tanden in de tandheelkundekliniek Dentaprime (behalve de provisorische stukken).

Dat er na een behandeling nog een garantiebehandeling komt, komt echter bijna nooit voor. Ontstaan er thuis toch nog problemen, dan helpt de partner-tandarts en stemt een eventueel noodzakelijke na verzorging met ons af. In veel gevallen kan de garantie zelfs bij de partner tandarts worden uitgevoerd en een reis naar ons toe is dan helemaal niet nodig. Het is heel belangrijk dat u opbelt bij een reclamatie of complicatie voordat u een behandeling laat uitvoeren.